Qué t’oferim

Edició

La publicació del llibre comporta: Dipòsit legal, ISBN, registre a la Propietat Intel·lectual i ingrés i permanència a la Biblioteca Nacional; gestions legals que determinen l’autoria i titularitat de l’obra.

 

Difusió

  • Sant Jordi (2009 – 2018)

Acceder a la galería fotográfica


  • Revistes

Ver revistes >>


  • Premis

Guardó a l’escriptor de l’any 2010: La segona edició del premi es va lliurar el 7 de octubre de 2010, la guardonada va ser María José Viñas Tobío, pel seu llibre El Planeta Dragón. L’acte es va celebrar en el Saló del Àmbit Cultural de El Corte Inglés del Portal de’l Àngel de Barcelona.

Guardó a l’escriptor de l’any 2007: La primera edició del premi, es va lliurar el 19 de desembre de 2007, el guardonat va ser Don Xavier Pedro Gallego, pel seu llibre ““Tiempo de ser” que es va presentar, curiosament, en el mes de gener. Aquest llibre va ser, i segueix sent, el més venut amb molta diferència entre tots els publicats el mateix any. L’acte es va celebrar en el Saló del Àmbit Cultural de El Corte Inglés del Portal de’l Àngel de Barcelona.:


 

  • Ministeri de Cultura
http://cultura.gencat.cat