Contacte

Nombre*

Asunto*

Correo electrónico*

Mensaje

Editorial La Plana
C/ Torrent de l’Olla 216
08012 Barcelona

Tel. 93 415 55 85
Fax. 93 237 58 63
editoriallaplana@consdecor.com

REPROPAP S.L.
NIF: B66456120

Inscrita al R.M. de Barcelona, Tom 44681, Foli 208, Full 463369.