Pompeu Cotonat i Garcia

Pompeu_Cotonat Pompeu Cotonat i Garcia (Igualada-1920). Cursa batxillerat a Lleida i Igualada. És combatent, als 17 anys, a la guerra civil espanyola. Ingressa (1942) a la Universitat de Barcelona on estudia Ciéncies Exactes i Medicina, especialitzant-se en anestesiologia, completant estudis a Dimamarca (1958). El 1961 s’enrola a la ONUC (Operació de les Nacions Unides al Congo) en qualitat de metge. Abandona aquest país junt amb la retirada dels cascos blaus (1964).
Els anys 1972 i 1974 realitza sengles estades a Angola i a Libéria impartint cursos de formació en anestesiologia. Ateny la jubilació als 66 anys, que aprofita per agrupar records africans que condensa en tres libres de caire i titulació desigual “L’África Central”, “Perfils Equatorials” i l’actual “Congo, guerra-riquesa-miséria”
Ha escrit altres obres com “La Unió Europea i el Tractat de Maestrich (1993) i “Segle XX: les guerres oblidades” (2004). A partir del 2001, col•labora en un periódic local “L’Enllaç” on te reservada una columna que dona abast a temes d’actualitat internacional.