Isidre Narimon Carol

Isidre_marimon

Isidre Marimon Carol, neix a Igualada el mes d’octubre de l’any 1926. Tercer fill d’una família de fondistes, fet que enriquirà la seva infantesa de nen inquiet, que es mou entre el tarannà dels hostes i principal-ment dels anome-nats “dispesers” que serien per a ell com una segona família , cada un d’ells li aporta la seva saviesa i experiència. Anà a escola als Pares Escolapis que li van despertar l’amor per l’estudi i que no el va deixar mai , sobretot en les matèries de Literatura i Economia.
De molt jove entrà a treballar al “Banco de Vizcaya” fins a la seva jubilació com a Director d’una Sucursal.
Casat amb la Glòria Gateu, va tenir tres fills. Una de les seves afeccions era la natació i va fundar juntament amb la seva esposa una escola de Natació en la qual varen aprendre a nedar molts nens i nenes de Igualada.