Propera Edició

Negre sobre gris

Negre sobre gris de Miquel Estapè i Jorba

Port. Obra Poetica 1.indd

Obra Poétca Ilustrada I de Ralph Garmont

Portada.indd

Master “all 14” English Tenses de Clemente A. Francis Pitt